Königstorgraben 7
90402 Nürnberg
Tel.: (0911) 2 30 61 - 40
Fax: (0911) 2 30 61 - 49

E-Mail: info@legal-matter.de
Internet: www.legal-matter.de

Geschäftsform: Einzelunternehmen
Inhaber: Peter Schweiger
Kammer: Rechtsanwaltskammer Nürnberg
Berufbezeichnung: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)